Giu00e1: 180.000₫","sku":"HL118_1Kg","variation_description":"","variation_id":436,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_trong-luong":"200g","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":50000,"display_regular_price":50000,"image":"title":"Xu00fac Xu00edch Thu1ecbt Chay u00c2u Lu1ea1c","caption":"Xu00fac-Xu00edch-Thu1ecbt-Chay-u00c2u-Lu1ea1c","url":"https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac.jpg","alt":"Xu00fac Xu00edch Thu1ecbt Chay u00c2u Lu1ea1c","src":"https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-800x600.jpg","srcset":"https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-800x600.jpg 800w, https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-533x400.jpg 533w, https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-1067x800.jpg 1067w, https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-768x576.jpg 768w, https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-500x375.jpg 500w, https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac.jpg 1200w","sizes":"(max-width: 800px) 100vw, 800px","full_src":"https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac.jpg","full_src_w":1200,"full_src_h":900,"gallery_thumbnail_src":"https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://manggiaoduc.com.vn/wp-content/uploads/2022/11/Xuc-Xich-Thit-Chay-Au-Lac-500x375.jpg","thumb_src_w":500,"thumb_src_h":375,"src_w":800,"src_h":600,"image_id":5087,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"Giu00e1: 50.000₫","sku":"HL118_200g","variation_description":"","variation_id":437,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">Trọng LượngXóa
1 kilogam (180.000₫)
200g (50.000₫)
Trọng Lượng
Chọn một tùy chọn1 Kg200gXóa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Hình ảnh thịt bằm chay âu lạc