Bạn đang xem: Viết chương trình in ra n số nguyên tố đầu tiên

*

#include#includemain(){int i,a,dem=0,demc=0,n,b,z;printf("Nhap so n la:");scanf("%d",&n);printf("Nhap so a la:");scanf("%d",&a);for(i=2;iMọi tín đồ xem mình bị lỗi gì ? kỹ năng còn yếu k biết sai địa điểm nào. Khi mình chạy thì nó bị lỗi như sau: VD: n=4; a=10 KQ: 2 3 3 5 5 7 7 7 7 đáng nhẽ đề xuất ra 2 3 5 7 chứ :))~ :))~

Code các bạn chỗ này khá rối, với mình thiếu hiểu biết ý tưởng lắm:

if(dem==2)z=i;if(demc#includeint main(){int i, a, dem = 0, demc = 0, n, b, z;printf( "Nhap so n la:" ); // n la so luong so nguyen lớn can lkescanf( "%d" , &n );printf( "Nhap so a la:" ); // <0, a> la tap so tu nhien chua n so nguyen toscanf( "%d", &a );for( i=2; i

ý mình là vậy này khi mà lại giá trị dem==2 tức là đã lựa chọn được một số ít nguyên tố mình phải lưu nó bởi 1 trở thành đếm không giống ở đây là biến demc kế tiếp thì m có nhu cầu các biến demc kia

cám ơn b QuangduyT nhé b code dễ dàng nắm bắt lắm m đọc r kekek :v

1 like


#includeusing namespace std;bool KTSNT(int n)if(n>n>>a;while(a=n){for(int i=2;i home Categories FAQ/Guidelines Terms of Service Privacy Policy


*

Viết công tác C liệt kê n số yếu tắc đầu tiên.

Định nghĩa:Số nguyên tốlà số lớn hơn 1 cùng chỉ phân chia hết cho một và thiết yếu nó. Ví dụ: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, … là đều số nguyên tố.

Chú ý: Số 0 với 1 chưa phải là số nguyên tố. Chỉ có số 2 là số yếu tắc chẵn, tất cả các số chẵn khác không hẳn là số nguyên tố vì chúng phân chia hết mang lại 2.

Lời giải

/*** Chuong trinh liet ke n so nguyen khổng lồ dau tien.**/#include #include using namespace std;/*** check so nguyen to**
return 1: la so nguyen so,* 0: khong la so nguyen to*/int isPrimeNumber(int n) {// so nguyen n = 2int i;int squareRoot = sqrt(n);for (i = 2; i > n;printf("%d so nguyen to dau tien la: ", n);int dem = 0; // dem tong so nguyen toint i = 2; // tim so nguyen to lớn bat dau tu so 2while (dem*


*


ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng phở 24Kim BôiHòa Bình

Học TốtTiếng anh

programming2023ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng bayTam ĐảoVĩnh Phúc

Học TốtHọcCông NghệCông nghệ

CrytoGiá ReviewĐánh giá

Học TốtHọc

Object permanenceAssimilation và accommodationPiaget theory

Hỏi ĐápLà gì

ToplistĐịa Điểm Haycửa hàng bánh píaThống NhấtĐồng Nai

nguyên nhân


Là gìNghĩa của từstossel


ToplistĐịa Điểm Haycửa mặt hàng alphabookTrà BồngQuảng Ngãi


Xem thêm: +15 Màn Hình Máy Tính Tốt Nhất Hiện Nay, +15 Màn Hình Máy Tính Tốt Nhất (2021)

Top 10 giáo án dạy dỗ múa nhà đề: gia đình 20225 ngày trước

Top 9 tiêu luận quản ngại trị nguồn lực lượng lao động của th true milk 20224 ngày trước

Top 10 bài xích tập cloze chạy thử lớp 9 20224 ngày trước

Top 9 powerpoint về bình yên giao thông violet 20223 ngày trước

Top 10 câu chuyện về trầm cảm học mặt đường 20226 ngày trước

Top 10 hàng cùng lớp - toán lớp 4 violet 20225 ngày trước

Top 8 mai hùng dũng - phó công ty tịch tỉnh bình dương 20224 ngày trước

Top 8 vở bài bác tập lịch sử vẻ vang bài 22 lớp 4 20221 tuần trước

Top 10 sản phẩm công nghệ lọc không khí tạo ẩm tinhte 20226 ngày trước