*
CƠ SỞ DỮ LIỆUTHỰC VẬT1. Chỉ dẫn tra cứu2. Phân nhiều loại từ hình thái3. Danh sách phân bố4. Những dạng sống5. Tác dụng của thực vậtLượt truy cập thứ 42,504,933Có 137 người đang tróc nã cậpTương yêu thích với
*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Từ điển thực vật việt nam*

Xem thêm: ' Điên Thì Có Sao Nội Dung Chuẩn Gu Độc, Hội Nhiều Chữ

*

*

*
TIÊU ĐIỂM
*
*
10 loài và dưới loài lan mới được phát hiện nay ở Việt Nam cùng với rất nhiều loài lan mới ghi nhận cho hệ thực vật Việt NamTrên Taiwania số 61, tập số 4, Averyanov và cộng sự đã ra mắt 10 loài cùng thứ lan bắt đầu và các loài lan ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam. Đây là công dụng nghiên cứu vãn của tập thể người sáng tác trong suốt 3 năm phân tích mẫu, …
*
Loài mới Me mối cung cấp phạm hoàng - Phyllagathis phamhoangii (Sonerileae, Melastomataceae) được phát hiện tại ở miền trung bộ Việt Nam
*
Các loài bắt đầu phát hiện tại ở vn và Lào thuộc những chi Peliosanthes, Tupistra (Asparagaceae) và các dẫn liệu bổ sung loài T. Patula
*
*