Công văn là hiệ tượng văn phiên bản hành chính dùng phổ cập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong chuyển động hàng ngày để triển khai các vận động thông tin cùng giao dịch nhằm mục tiêu thực hiện nay các chức năng và nhiệm vụ của tổ chức. Vì thế ACC đưa đến các vấn đề chính vào mẫu công văn theo thông bốn 01 với nội dung dưới đây.

Bạn đang xem: Mẫu công văn theo thông tư 01

*
*
ACC hỗ trợ các loại công văn trong vận động các cơ quan, tổ chức

1. Nội dung của thông bốn 01

2. Chủng loại công văn theo thông bốn 01

Mẫu 1.5 – Công văn 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN (1)TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC (2)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – thoải mái – Hạnh phúc
Số: /…. (3) -….(4)….

V/v …….. (6) ………

…. (5)…. , ngày ….. Tháng ….. Năm 20…
Kính gửi:– ………………………………..;– ………………………………..;– ………………………………..;
……………………………………………………….. (7) ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………….. ./.

Nơi nhận:– Như trên;– ……………;– Lưu: VT, …. (9) A.xx (10)QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ cùng tên

Số XX phố Tràng Tiền, quận trả Kiếm, Hà Nội

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công văn.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước ban hành công văn.

(4) Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng (Vụ, phòng, ban, tổ, phần tử chức năng) soạn thảo công văn.

(5) Địa danh

(6) Trích yếu nội dung công văn.

(7) văn bản công văn.

(8) Ghi quyền hạn, phục vụ của bạn ký như bộ trưởng, viên trưởng, Giám đốc, Viện trưởng v.v…; trường phù hợp ký thay mặt đại diện tập thể lãnh đạo thì ghi chữ viết tắt “TM” trước tên cơ quan, tổ chức hoặc tên bè cánh lãnh đạo, ví dụ: TM. Ủy ban nhân dân, TM. Ban thường vụ, TM. Hội đồng…; nếu người ký công văn là cung cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi chữ viết tắt “KT” vào trước phục vụ của bạn đứng đầu, dưới ghi phục vụ của fan ký công văn; những trường hợp khác tiến hành theo giải đáp tại Khoản 1, Điều 12 của Thông tứ này

(9) Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

(10) ký kết hiệu bạn đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần)

(11) Địa chỉ cơ quan, tổ chức; số điện thoại, số Telex, số Fax; địa chỉ cửa hàng E-Mail; trang web (nếu cần).

Xem thêm: Tịch Số Của Các Con Vật Trong Số Của Các Con Vật Và Số Đề Tương

* Nếu địa điểm nhận (kính gửi) là phần lớn chức danh, chức vụ thời thượng của nhà nước, thì phần khu vực nhận ko ghi “như trên” nhưng mà ghi trực tiếp đều chức danh, phục vụ ấy vào.

3. Mẫu công văn theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

___________________

Số: …/…3…-…4…

V/v ……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

________________________

…5…, ngày … mon … năm …

Kính gửi:

– …………………………..;

– …………………………..;

…………… …… ……… ……… …….7…… ……… …………………… ………… ……… ……… ………… … ……… ………… …………… …………… ……… ………… …………… ……… ……… …………… ……… ……… ………… ……… ………… ……… ………………/.

Nơi nhận:

– Như Điều…. ;

– …………..;

– Lưu: VT, …8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

_____________________________________________________________________

……… ……… ………… ………… ……..10………… ……… ………… ……

Ghi chú:

1 Tên cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 Tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu câu chữ công văn.

7 Nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo với số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

9 Ký hiệu fan soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang thông tin điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax (nếu cần).

Toàn cỗ những ngôn từ trên là hướng dẫn của ACC về mẫu công văn theo thông tư 01. Để bảo đảm cho hoạt động vui chơi của các tổ chức diễn ra một bí quyết nhanh chóng, thuận tiện, việc vâng lệnh các nguyên tắc về biên soạn thảo công văn là một trong điều phải thiết. Vì vậy, khi gồm nhu cầu, liên hệ với ACC qua 1900.3330 để tìm hiểu thêm chi tiết nhé!

Bài viết liên quan