Cách Sửa Lỗi Đồng Hồ Của Bạn Chạy Nhanh Win Xp, Win Xp Bị Lỗi Đồng Hồ Thời Gian

Chứng chỉ cho các trang web an toàn (địa chỉ bắt đầu bằng https://) chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu một trang web xuất trình chứng chỉ có ngày hợp lệ không khớp với ngày trên đồng hồ trên máy tính của bạn, Firefox không thể xác minh rằng nó an toàn và sẽ hiển thị cho bạn một trang lỗi.

Đang xem: Lỗi đồng hồ của bạn chạy nhanh win xp

Những vấn đề như vậy thường có thể được khắc phục bằng cách đặt ngày, giờ và múi giờ chính xác trên hệ thống máy tính của bạn. Nếu điều này không giải quyết được vấn đề, nó có thể được gây ra bởi các vấn đề khác, chẳng hạn như máy chủ web bị định cấu hình sai hoặc chứng chỉ hết hạn.

Lưu ý: Một trang thông báo lỗi Đồng hồ trên máy tính của bạn không đúng gần như chắc chắn có nghĩa là đồng hồ máy tính của bạn được đặt sai ngày. Một số lỗi liên quan đến thời gian sẽ hiển thị trang thông báo lỗi Cảnh báo: Rủi ro bảo mật tiềm ẩn, diễn tả trong bài viết này. Đối với các lỗi liên quan đến thời gian khác, bạn sẽ nhận được một trang thông báo lỗi Không thể kết nối an toàn hoặc Không kết nối: Sự cố bảo mật tiềm ẩn, diễn tả tại đây.

Nhấp Thông tin thêm hoặc Nâng cao…, tùy thuộc vào trang lỗi,Nâng cao… trên trang thông báo lỗi để xem mã lỗi. Một trong các mã lỗi sau sẽ cho biết rằng kết nối an toàn không thể được thiết lập do lỗi liên quan đến thời gian:

Lưu ý: Nếu bạn nhận được trang thông báo lỗi Kết nối của bạn không an toàn (diễn tả tại đây), nhấp vào nút Nâng cao để xem mã lỗi và các chi tiết khác. Một trang thông báo lỗi Kết nối của bạn không an toàn (diễn tả tại đây) cũng có thể chỉ ra một lỗi liên quan đến thời gian.

Một trong các mã lỗi sau sẽ cho biết rằng kết nối an toàn không thể được thiết lập do lỗi liên quan đến thời gian:

SEC_ERROR_EXPIRED_CERTIFICATESEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATESEC_ERROR_OCSP_FUTURE_RESPONSESEC_ERROR_OCSP_OLD_RESPONSEmanggiaoduc.com.vn_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_CERTIFICATEmanggiaoduc.com.vn_PKIX_ERROR_NOT_YET_VALID_ISSUER_CERTIFICATE

Văn bản trên trang thông báo lỗi sẽ cảnh báo bạn khi Firefox phát hiện ra rằng ngày và giờ hệ thống của bạn có thể sai và cũng sẽ hiển thị ngày và giờ hiện được đặt trong hệ thống của bạn. Nếu cài đặt đồng hồ không chính xác, bạn nên đặt nó vào đúng thời điểm như được giải thích dưới đây. Ngay cả khi cài đặt thời gian được hiển thị có vẻ chính xác, bạn nên đảm bảo rằng cài đặt múi giờ của hệ thống phù hợp với vị trí hiện tại của bạn.

Đặt đồng hồ hệ thống của bạn theo thời gian chính xác

Có thể khắc phục các lỗi liên quan đến thời gian trên các trang web bảo mật do đồng hồ hệ thống bị lệch gây ra bằng cách đặt ngày, giờ và múi giờ chính xác của bạn:. Thay đổi cài đặt ngày và giờ của bạn từ đồng hồ trên thanh tác vụ Windows hoặc làm theo các hướng dẫn sau:

Nhấp vào nút Start hoặc nhấn phím Windows . Trong trình đơn Start, chọn Settings. Trong Settings, chọn Time & language. Trong phần Date & time bạn có thể xem lại cài đặt ngày giờ hiện tại. Để thay đổi cài đặt của bạn, nhấp vào Change ở dưới Change date and time hoặc mở rộng menu thả xuống Time zone.
Nếu hệ thống của bạn được đặt để tự động quản lý múi giờ và múi giờ, bạn không thể thực hiện thay đổi thủ công.
Nhấp vào nút Start hoặc nhấn phím Windows . Trong màn hình Start (Start Screen), nhấp vào ô Desktop. Desktop sẽ mở. Từ Desktop, di chuột ở góc dưới bên phải để truy cập thanh Charms.
Bạn cũng có thể nhấn tổ hợp phím Windows + C để mở thanh Charms.

Xem thêm:

Chọn Control Panel từ thanh charm Settings. Cửa sổ Control Panel sẽ mở. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào Clock, Language, and Region và chọn Date and Time. Bảng điều khiển mở sẽ hiển thị các cài đặt ngày và giờ hiện tại. Để thay đổi cài đặt của bạn, nhấp vào nút Change date and time hoặc Change time zone. Để xác nhận thay đổi của bạn, nhấp vào OK.
Nhấp vào nút Start hoặc nhấn phím Windows . Trong trình đơn Start, nhấp Control Panel. Trong cửa sổ Control Panel, nhấp vào Clock, Language, and Region và chọn Date and Time. Bảng điều khiển mở sẽ hiển thị các cài đặt ngày và giờ hiện tại. Để thay đổi cài đặt của bạn, nhấp vào nút Change date and time hoặc Change time zone. Để xác nhận thay đổi của bạn, nhấp vào OK.
Nhấp vào menu Apple và chọn System Preferences. Trong cửa sổ System Preferences, nhấp vào Date & Time. Bảng điều khiển mở sẽ hiển thị các cài đặt ngày và giờ hiện tại. Để điều chỉnh chúng, vô hiệu hóa Set date and time automatically, nhập thủ công ngày giờ và nhấp Save để xác nhận thay đổi của bạn. Để xem lại cài đặt múi giờ của bạn, nhấp vào thẻ Time Zone. Để điều chỉnh múi giờ của bạn, hãy tắt Set time zone automatically using current location, nhấp vào vị trí gần đúng của bạn trên bản đồ và chọn thành phố gần bạn nhất trong bảng điều khiển thả xuống. Nếu bạn đã hoàn tất các thay đổi của mình, hãy đóng cửa sổ Date & Time.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết của Apple: If the date or time is wrong on your Mac (tiếng Anh).

Lưu ý: Nếu đồng hồ trên thiết bị của bạn liên tục đặt lại sau khi bạn tắt nguồn, điều này có thể pin trong máy tính của bạn đã hết. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất của bạn về cách thay thế pin CMOS.
Liên hệ với chủ sở hữu trang web

Nếu bạn gặp lỗi liên quan đến thời gian trên một trang web an toàn và bạn đã kiểm tra các cài đặt chính xác của đồng hồ hệ thống của bạn, vui lòng liên hệ với chủ sở hữu của trang web mà bạn có thể truy cập và thông báo cho anh ta về vấn đề. Ví dụ, chủ sở hữu trang web có thể cần gia hạn chứng chỉ đã hết hạn.

Cảnh báo: Bạn không bao giờ được bỏ qua cảnh báo cho một trang web chính hoặc trang web hợp pháp nơi diễn ra giao dịch tài chính – trong trường hợp này, chứng chỉ không hợp lệ có thể cho thấy kết nối của bạn bị xâm phạm bởi bên thứ ba.

Xem thêm:

Nếu bạn thấy trang cảnh báo Kết nối của bạn không an toàn và muốn cho phép trang web đó, bạn có thể thêm một ngoại lệ để có thể truy cập trang web, mặc dù thực tế là chứng chỉ không được tin cậy theo mặc định:

Trên trang cảnh báo, nhấp vào Nâng cao. Nhấp Thêm ngoại lệ…. Hộp thoại Thêm ngoại lệ bảo mật sẽ xuất hiện. Đọc văn bản mô tả các vấn đề với trang web. Bạn có thể nhấp vào Xem… để kiểm tra chặt chẽ hơn các chứng chỉ không tin cậy. Nhấp Xác nhận ngoại lệ bảo mật nếu bạn chắc chắn rằng bạn muốn tin tưởng trang web.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *