Ðừng khóc nữa, đừng khóc nữa emThôi về đi, về đi, về đi, kẻo bạn ta chờ, kẻo người ta mongKìa một mẫu xe hoa đang đợi em đóMột bó hoa như đón như mờiEm về đi, em về đi mừng ngày vu quyAnh ơi trông em lần cuối, hãy trông lệ rơi, rồi xa xuyên suốt đờiÐành rằng nước mắt hiện nay chỉ có tác dụng khổ nhauNgày mai em lên xe cộ hoa tuyệt là ngày mai em lên xe cộ tangXót thương, xót thương duyên mình bẽ bàngÐừng nói nữa, chớ nói nữa emThôi về đi, về đi, về đi, liệu có còn gì khác cho người, còn điều gì cho taÐời là số đông phong ba, ta là mẫu láÐời cuốn đi lần chần đâu ngờAnh bi hùng em? Anh mừng em tình nồng thiên thuVẫy tay, vẫy tay kính chào nhau, một đợt đầu và một lần cuốiVẫy tay, vẫy tay kính chào nhau, một đợt cuối với trọn cuộc đời

Bạn đang xem: Lần đầu cũng là lần cuối chế linh


Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Các Bài Hát Về Ngành Y Do Tùng Dương Thể Hiện, Những Bài Hát Về Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27/2

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.