+ phân phát triển năng lực so sánh, phân biệt, những con đồ gia dụng sống bên dưới nước theo quánh điểm, dấu hiệu riêng .

Bạn đang xem: Giáo án điện tử mẫu giáo một số động vật sống dưới nước

+ Luyện tập kỹ năng trả lời câu hỏi rõ ràng, không thiếu cho trẻ.

Xem thêm: Emma Roberts Hồn Nhiên Khoe Nội Y Giữa Phố, Emma Robert Chỉ Trích Công Nương Anh Vụ Ảnh Nóng

- Thái độ:

Giáo dục những trẻ biết tiện ích của những các đồ dùng sống bên dưới nước

II. Chuẩn bị:

- máy tính, giáo án năng lượng điện tử

- Hình ảnh các loài vật sống dưới nước

- bài hát cá tiến thưởng bơi

III. Tổ chức triển khai hoạt động

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1: tạo hứng thú

- Cô và trẻ Cá đá quý bơi

- nhỏ cá sống nghỉ ngơi đâu

- Ngoài bé cá cón có con vật náo sống bên dưới nước nữa?

. Phía trẻ vào bài học: khám phá một số con vật sống dưới nước.

2: Nội dung

** khám phá một số loài vật sống bên dưới nước

- đến trẻ QS hình hình ảnh trên máy

* Con chú cá chép

- Đây là bé gì?

- con cá tất cả những phần tử nào?

- Đầu cá có gì?(mắt, mồm, mang)

- bản thân cá tất cả gì?(vây, vảy)

- Đuôi cá có tính năng gì?

- môi trường thiên nhiên sống của cá là gì?Nếu vớt cá lên cạn cá gồm bơi được không?

(Lồng ghép giáo dục đào tạo trẻ đảm bảo an toàn nguồn nước- môi trường sống của cá)

- Cá thích ăn gì?

- nhà của bạn nào gồm ao cá? Con nhận thấy cá ăn uống chưa?

- Ngoài cá chép vàng con còn biết cá gì khác?

- Nuôi cá để gia công gì?Thịt cá cung ứng chất gì?

- giáo dục trẻ biết nạp năng lượng thức ăn uống có xuất phát từ cá

* quan sát- tò mò Con tôm

- Cô hát §ã lµ t«i cã hai c¸i r©u lµ r©u rÊt dµi , mµ b¬i lïi lµ lïi nhanh ghª. §è c¸c b¹n biÕt t«i lµ ai?

- con tôm sống ở đâu?

- bé cá gồm những bộ phận nào?

- Đầu tôm có gì?(mắt, râu, cang)

- mình tôm như thế nào?(cong, tất cả vỏ cứng, có khá nhiều chân)

- Đuôi Tôm có tính năng gì?

- chuyển vận của tôm bao gồm gì quánh biêt?( bơi lội lùi)

- bé biết có những loại tôm nào?(tôm đồng, tôm sông, tôm hùm...)

- Nuôi tôm để gia công gì?Thịt tôm cung ứng chất gì?

- giáo dục trẻ biết ăn thức ăn uống có xuất phát từ cá

+ quan sát- khám phá con cua

- Cô hiểu câu đố con cua

- bé cua có điểm lưu ý gì?

- mình cua bao gồm gì?(Mai cứng, 2 mắt)

- Cua tất cả mấy càng, mấy chân?

- Càng cua có điểm lưu ý gì?

- Cua trườn thế nào?

- Cô và trẻ làm động tác bò ngang

- Cua sống sinh hoạt đâu?( dưới hang bên bờ ao)

- Ngoài con cua đồng còn có loại cua nào khác?

- ai đã được nạp năng lượng món ăn từ thịt cua?Con thấy cầm cố nào?

+ quan lại sát- tìm hiểu con ốc

- Ốc có dáng vẻ thế nào?(tròn)

- Ốc di chuyển bằng phương pháp nào?(bò bởi miệng)

- Trên miệng ốc gồm gì?(nắp)

- gồm có món nên ăn gì từ ốc? Ăn như thế nào?

** So s¸nh:

+ mang đến trÎ đối chiếu ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña cá với tôm

C« kh¸i qu¸t:

- Giống nhau: cùng là loài vật sống dưới nước, là hoa màu giàu chất dinh dưỡng

- khác nhau: Cá bao gồm vảy bao gồm vây, bơi tiến về trước

Tôm: tất cả càng, gồm chân , tập bơi lùi

+ mang lại trÎ đối chiếu ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau cña cua cùng ốc

C« kh¸i qu¸t:

- Giống nhau: cùng là con vật sống bên dưới nước,thân tất cả vỏ cứng là lương thực giàu hóa học dinh dưỡng

- khác nhau: cua có càng bao gồm chân, bò ngang

Ốc tất cả thân trón, bò bằng miệng.

**Mở rộng: Ngoài những con thiết bị này bé còn biết có con vật nào sống bên dưới nước nữa?

Mở rộng cho trẻ biết những con vật dụng sống vùng nước biển, nước lợ

- các con đồ vật này có ích lợi gì với chúng ta?

* giáo dục đào tạo :

- Muốn những con đồ vật này khủng nhanh và không biến thành huỷ hoại thì c¸c con phải làm gì ?

=> hy vọng cã nhiÒu thùc phÈm tõ ®éng vËt sèng d­íi n­íc th× ph¶i nu«i c¸ , mang đến c¸ ¨n vµ ®Æc biÖt nên BV nguồn nước sạch, không quăng quật rác xuống nước làm ô nhiễm và độc hại nguồn nước

** Củng núm

* TC 1: Thi coi ai cấp tốc

- Cô mang lại trẻ giơ lô tô

- Cô nói tên con vật nào trẻ em giơ thiệt nhanh loài vật đó và phát âm

- Cô nói đặc điểm con vật nào con trẻ giơ thiệt nhanh con vật đó

* TC 2: Khoanh tròn những con đồ vật sống bên dưới nước

- giải pháp chơi: Cô phân chia cả lớp thành 4 đội, khi tiếng nhạc cất lên thì bạn trước tiên chạy lên theo đường zich zắc khoanh tròn loài vật sống dưới nước, tiếp nối chạy thật cấp tốc về cuối sản phẩm đứng, bạn thứ 2 lại liên tục lên khoanh tròn, cứ như vậy cho đến bạn cuối hàng, và TC được tính trong khoảng 1 phiên bản nhạc

Bài viết liên quan