*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài bác hát tuyển chọn sinh Đại học, cao đẳng tuyển chọn sinh Đại học, cđ

bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề)


cài xuống 28 8.280 159

Tài liệu cỗ đề thi Toán học 5 giữa học kì 1 năm 2022 - 2023 tất cả 15 đề thi tổng thích hợp từ đề thi môn Toán học tập 5 của những trường tiểu học tập trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong bài thi giữa học kì 1 Toán học lớp 5. Mời chúng ta cùng đón xem:

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 1

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn toán

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Câu 1: Viết những số sau gồm có:

......1 đ: a) cha mươi đối chọi vị, tám phần mười, năm phần trăm....................

b) nhị mươi bốn 1-1 vị, nhị mươi bảy phần nghìn......................

c) tứ trăm bảy mươi lăm phần nghìn........................................

d) mười hai với bảy phần chín......................................................

Câu 2: Điền dấu ; = vào khu vực chấm

......1 đ

a) 29100......39100 b)67......1214 c) 112......113 d)48,97............51,02

Câu 3: Viết số tương thích vào chỗ chấm

......2đ a) 4 tấn 562 kilogam = ... Kilogam b) 12,4 centimet = ... Cm

c) 17 dm2 23 cm2 = ... Dm2 d) 16549 m2 = ... Ha

Câu 4: Tính

.......2đ a) 57+78 b)35−38 c) 214x325 d)15:78

Câu 5: Tính

.......2đ Một thửa ruộng thu hoạch được 1645 kg vừa lúa tẻ, vừa lúa nếp. Số lúa nếp bằng 25số lúa tẻ. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ lúa tẻ, bao nhiêu tạ lúa nếp?

Câu 6: Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng

........1đ a) Viết 154dưới dạng phân số thập phân là

A.-15100 B. -325100 C. -60100 D.-125100

b) 2 km2 36 dam2 = ......................ha

A. 23,6 ha B. 2,306 ha C. 2,036 ha D. 20,036ha

c) chuyển hỗn số sau thành phân số:657

A. -747B. -477C. -377 D.-187

Câu 7:

..........1 đ Tính diện tích s của mảnh đất p. Có kích thước theo hình vẽ bên (được tạo vị hình chữ nhật ABCD và hình vuông vắn EGHD)

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 2

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ có câu vấn đáp đúng :

1.Phân số tương thích điền vào địa điểm ….., làm thế nào cho :

…. > 1

a)1617 b) 1717 c)1817

2.Phân số bởi với phân số1520 là :

a) 34 b) 24 c)14

3. 6t 5kg = ……..kg. Số phù hợp cần viết vào địa điểm chấm là :

a) 65 b) 605 c) 6005

4. 19m2 5dm2 = ……….m2. Số phù hợp cần viết vào khu vực chấm là :

a) 19 b) 19 c) 19

5.Hỗn sỗ 345được chuyển thành phân số là:

a)175 b) 195 c)519

6.Số thập phân gồm tất cả Năm mươi lăm solo vị, năm phần trăm được viết là :

a) 55,05 b) 55,50 c)55,55

7.Nhìn vào hình vẽ bên dưới đây:

25 độ dài đoạn thẳng AB là:

a) đoạn thẳng AC

b) đoạn thẳng GB

c) đoạn thẳng AG

d) đoạn thẳng CD

Phần 2

1.Sắp xếp những phân số: 74;47;99;54theo máy tự từ phệ đến bé bỏng :

2.Tính :

a) 14+19

b) 34-23

3.Tìm x :

a) 23x x =35

b) x : 45 =57

4.Một chống họp hình chữ nhật có chu vi 90m. Chiều rộng bởi 23chiều dài. Tính diện tích s phòng họp đó ?

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 thân kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

Khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng hoặc viết tiếp vào địa điểm chấm.

Xem thêm: Top 15 Mẫu Dây Chuyền Bạc Nữ Đẹp 2022 Mới Nhất Thời, Dây Chuyền Bạc Đẹp Dành Cho Nữ Giới

Câu 1 :Viết số thập phân có: tứ mươi lăm đối kháng vị, chín phần trăm

A. 45,98

B. 45,9

C. 45,009

D. 45,0009

Câu 2 :

a) Phân số thập phân là

*

b) Viết

*
dưới dạng số thập phân được

A. 0,005

B. 0,5

C. 0,005

D. 5,0

Câu 3 :Hỗn số

*
đổi ra phân số được:

*

Câu 4 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 1924

C. 1942,54

D. 1942

Câu 5 :Trong các số 0,32; 0,197; 0,5; 0,009 số lớn số 1 là:

A. 0,32

B. 0,19

C. 0,5

D. 0,009

Câu 6 :Viết số thích hợp vào nơi chấm:

8m25dm2= ......................m2

A. 8,5

B. 8,05

C. 8,005

D. 85

Câu 7 :Viết phép tính và kết quả vào nơi chấm

Có 10 bạn thợ ý định làm xong các bước trong 12 ngày.Nếu người ta mong muốn làm xong công việc đó trong 8 ngày thì bọn họ phải đề nghị số người là: .....................

Câu 8 :Người ta mua 5m vải phải trả 600000 đồng. Bây chừ giá chào bán mỗi mét vải vóc đã giảm đi 20000 đồng. Hỏi với 600000 đồng, bây chừ có thể thiết lập được bao nhiêu mét vải vóc như thế?

Câu 9 :Một căn nhà hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn 54 cm, chiều nhiều năm gấp rưỡi chiều rộng. Hỏi diện tích căn phòng ấy bởi bao nhiêu mét vuông, từng nào hec – ta?

Câu 10 :Tìm 5 giá chỉ trị tương thích của x biết: 5,8 > 5,7.x

*

…………………………….

Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì 1 năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 4

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 4)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng

Bài 1 :Hai mươi bốn đối kháng vị, 1 phần mười, tám tỷ lệ được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số

*
viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D.6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54 là:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong những thập phân 1942,54 có mức giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7cm29mm2= .........cm2số phù hợp viết vào vị trí chỗ chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều lâu năm 30m, chiều rộng lớn 15 m. Chu vi của một hình chữ nhật là:

A. 80 m

B. 70 m

C. 90 m

D. 60 m

Bài 7 :Điền dấu >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9....56

e) 42dm4cm..........424cm

h) 9kg......9000g

Bài 8 :Viết số tương thích vào vị trí chấm (1 điểm)

a) 1,5 tấn=..............kg

b) 5000m2=............ha

Bài 9 :Viết những số thập phân sau theo đồ vật tự từ nhỏ nhắn đến lớn.

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329;37,134

Bài 10 :Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vào 12 ngày đội kia trồng được bao nhiêu cây thông?

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 5

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 5)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1 :Hai mươi bốn đối chọi vị, một phần mười, tám xác suất được viết là?

A. 24,18

B. 24,108

C. 24,018

D. 24,0108

Bài 2 :Phân số 65/100 viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 0,065

B. 0,65

C. 6,05

D. 6,5

Bài 3 :Phần nguyên của số 1942,54:

A. 54

B. 194254

C. 1942

D. 1924,54

Bài 4 :Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có mức giá trị là?

A. Phần triệu

B. Phần trăm

C. Phần mười

D. Phần nghìn

Bài 5 :7 cm29mm2= .............cm2số thích hợp viết vào địa điểm chấm là:

A. 79

B. 790

C. 7,09

D. 7900

Bài 6 :Chiều dài 30m, chiều rộng 1 m. Chu vi của một hình chữ nhật là

A. 80m

B. 70m

C. 90m

D. 60m

Bài 7 :Điền lốt >;

*

c) 3,125 ... 2,075

d) 56,9 ... 56

e) 42dm 4cm ... 424cm

h) 9kg ... 9000g

Bài 8 :Viết số tương thích vào chỗ chấm (1 điểm)

a) 1,5 tấn = ... Kg

b) 5000m2= ... Ha

Bài 9 :Viết những số thập phân sau theo vật dụng tự từ bé xíu đến lớn:

34,075; 34,175; 34,275; 37,303; 37,329; 37,314

Bài 10 :Một nhóm trồng rừng mức độ vừa phải cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi vào 12 ngày đội kia trồng được từng nào cây thông?

……………………………

Bộ Đề thi Toán lớp 5 giữa kì một năm 2022 - 2023 (15 đề) - Đề 6

Phòng giáo dục và Đào chế tác .....

Đề thi giữa Học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 6)

Phần 1. Khoanh vào chữ để trước kết quả, câu vấn đáp đúng :

1. Láo lếu số 435được viết đúng thành phân số:

A. 95 B. 125 C. 275 D.235

2.Phân số 1325được gửi thành phân số thập phân :

A. 52100 B. 13100 C. 2550 D.104200

3.Hỗn số 5924100được viết thành số thập phân :

A.59,024 B.59,24 C.592,4 D.5,924

4.Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian dài độc nhất là:

A. Nạm kỉ B. 20 năm

C. 7500 ngày D. 250 tháng

5.Trung bình cộng của 112; 278 với 300 là:

A.345 B.230

C.690 D.2070

Phần 2

1.Điền số thích hợp vào địa điểm chấm :

a)20m2 9dm2 = ………..dm2; 2009m2 = ………dam2 …….m2

b) Số thập phân 34,708 bao gồm :

-Phần nguyên gồm………đơn vị

-Phần thập phân gồm:………..phần mười………..phần trăm…………..phần nghìn.

2.Thực hiện phép tính: (ghi rõ công việc tính)

a) 24 ×108

b) 34:58

3.Tính cực hiếm của biểu thức:

a)35+12-410

b) 85×107÷167

4.Một khu đất nền hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài bằng 43chiều rộng.

a) Hỏi diện tích khu khu đất là bao nhiêu mét vuông ?

b) người ta áp dụng 25100diện tích quần thể đất để làm nhà làm việc thì diện tích s làm nhà ở là từng nào héc-ta ?

5.Viết láo lếu số 325thành số thập phân ( ghi ra cách biến hóa ) :

*

……………………………