Thí sinh theo dõi đáp án và trả lời giải cụ thể đề manggiaoduc.com.vn minh họa THPT giang sơn 2017 lần 2 môn Hóa tại đây:


Xem đề manggiaoduc.com.vn minh họa môn Hóa lần hai năm 2017 của cục GD&ĐT tại đây

Hướng dẫn giải đề manggiaoduc.com.vn minh họa môn Hóa lần hai năm 2017 - Tải giải đáp tại đây

 

BAN CHUYÊN MÔN manggiaoduc.com.vn.COM

ĐÁP ÁN MÔ HÓA

1

D

11

D

21

D

31

D

2

D

12

B

22

B

32

A

3

C

13

D

23

D

33

A

4

B

14

C

24

D

34

A

5

A

15

B

25

B

35

C

6

C

16

A

26

D

36

B

7

A

17

B

27

D

37

D

8

A

18

C

28

C

38

B

9

A

19

A

29

A

39

C

10

C

20

B

30

C

40

B

Để coi lời giải chi tiết môn Hóa của Đề manggiaoduc.com.vn minh họa lần 2 và các trường thpt khác trên những nước học tập sinh click vào đây

Theo Thethaohangngay