Đề thi Toán cuối kì 1 lớp 8 năm 2022 - 2023 tuyển chọn 8 đề kiểm tra cuối kì 1 có đáp án chi tiết và bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra toán lớp 8


TOP 8 Đề thi học kì 1 Toán 8 năm 2022 - 2023 (Có đáp án)


Đề bình chọn học kì 1 Toán 8 - Đề 1

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

Câu 1: triển khai phép tính:

a) 3xy.5x2y3b) xy2(x2 + xy + 5)
c) (8x2y3 - 12x3y2 + 4xy) : 2xyd) (x3 + x2 - x + 15) : (x + 3)

Câu 2: Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 2x3y2 + 4xy - x2y - 2b) x2 - 2xy + y2 - 4x2
c) x3 + 5x2 + 8x + 4

Câu 3:

Cho biểu thức:

*

a. Với điều kiện nào của x thì cực hiếm của biểu thức A được xác định?

b. Rút gọn gàng biểu thức A

c. Tìm quý giá của biểu thức A tại x = 2

Câu 4: đến hình thoi ABCD có I là giao điểm hai tuyến đường chéo. Gọi M là vấn đề đối xứng cùng với C qua B, N là điểm đối xứng cùng với B qua AM, F là giao điểm của AM và BN.

a. Chứng tỏ rằng: ABM là tam giác vuông.

b. Chứng tỏ AIBF là hình chữ nhật, ABMN là hình thoi.


c. Chứng tỏ N là vấn đề đối xứng D qua A.

Câu 5: chứng minh T = xy(x4 - y4) phân tách hết mang đến 30 với

*

Đáp án đề thi học tập kì 1 Toán 8

Câu 1:

a) 3xy.5x2y3 = 15x3y4

b)

*

*

*

Câu 2:

a)

*

*

b)

*

*

*

Câu 3:

*

a. Điều kiện nhằm A xác định là:

*

*

c. Ta tất cả x = 2 lúc ấy

*

Vậy lúc x = 2 thì A = 3

Câu 4:

a) Ta gồm ABCD là hình thoi buộc phải AB = BC

Theo bài ra ta có: M là điểm đối xứng với C qua B bắt buộc BC = BM

Xét tam giác ACM có BC = BM = AB

Vậy tam giác ACM là tam giác vuông

b) Xét tứ giác AIBF có:


*
(chứng minh trên)

*
(Do ABCD là hình thoi)

*
(N đối xứng cùng với B qua AM)

Vậy tứ giác AIBF là hình chữ nhật

Ta có:

*

N đối xứng với B qua AM => FB = FN

*

Vậy ABMN là hình thoi

c) vì ABMN là hình thoi => AB = AN

Do ABCD là hình thoi => AB = AD

Suy ra AN = AD vậy N là điểm đối xứng D qua A

Câu 5:

Ta có:

*

= xy(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x - 2) + 5xy(x - 1)(x + 1) - xy(y - 1)(y + 1)(y - 2)(y + 2) + 5xy(y - 1)(y + 1)

Ta có: xy(x - 1)(x + 1)(x - 2)(x - 2); xy(y - 1)(y + 1)(y - 2)(y + 2) những là tích của 5 số trường đoản cú nhiên liên tiếp nên chia hết cho 5

5xy(x - 1)(x + 1); 5xy(y - 1)(y + 1) phân chia hết mang đến 5

Vậy biểu thức T chia hết mang lại 5

Ta lại có: xy(x - 1)(x + 1); xy(y - 1)(y + 1) là tích của 3 số nguyên tiếp tục nên phân tách hết mang lại 2 và phân chia hết mang đến 3

Mà BCNN(2,3,5) = 30

Vậy T phân chia hết mang đến 30 (đpcm)

Ma trận đề Toán lớp 8 học tập kì 1

Chủ đề

Mức độ thừa nhận thức

Cộng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1. Nhân và phân tách đa thức

Nhận hiểu rằng phép nhân đối kháng thức và đa thức.

Biết phân chia đa thức mang đến đa thức.

Biết biện pháp phân tích nhiều thức thành nhân tử vào trường hợp đối chọi giản

Vận dụng phân tích đa thức thành nhân tử nhằm rút gọn phân thức hoặc giải vấn đề tìm x.

Vận dụng những phép chuyển đổi phân thức để tìm GT của một biểu thức đại số

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

2

1,5

15%

2

1,5

15%

1

1,0

10%

1

0,5

5%

6

4,5

45%

2. Phân thức đại số

Nhận biết và thực hiện được những phép về phân thức cùng mẫu.

Xem thêm: Cách Làm Cánh Gà Tẩm Bột Chiên Xù, Giòn Thơm Với Cách Làm Gà Chiên Xù Hấp Dẫn

Hiểu với tính được các phép tính trên phân thức,

Vận dụng được những phép tính bên trên phân thức, phối kết hợp các HĐT nhằm rút gọn phân thức đại số

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

1,0

10%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

3

3

30%

3. Tứ giác

Vẽ hình

Hiểu dấu hiệu nhận thấy tứ giác quan trọng đặc biệt để hội chứng minh

Vận dụng vết hiệu nhận ra tứ giác đặc trưng để triệu chứng minh

Vận dung tính chất các hình hình học sẽ học để hội chứng minh

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

0,5

5%

1

0,5

5%

1

1,0

10%

1

0.5đ

5%

3

2,5

25%

4. Đa giác. Diện tích s đa giác

Hiểu và tính được dt của hình hình học

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ %:

1

0,5

5%

1

0,5

5%

Tổng số câu:

Tổng số điểm:

Tỉ lệ %:

3

3

30%

5

3,0

30%

4

3

30%

2

1

10%

14

10,0

100%

Đề thi Toán cuối kì 1 lớp 8 - Đề 2


Đề thi cuối kì 1 Toán 8

Câu 1 (2.0 điểm)

Thực hiện nay phép tính:

*

*

Câu 2 (2.0 điểm)

Phân tích những đa thức sau thành nhân tư?:

*

*

*

Câu 3 (2.0 điểm)

Cho biểu thức:

*

a) Với điều kiện nào của x thì quý giá của biểu thức A được xác minh ?

b) Rút gọn gàng biểu thức A

c) Tìm quý hiếm của biểu thức

*

Câu 4 (3 điểm)

Cho tam giác ABC cân nặng tại A. Call D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC

a) gọi M là điểm đối xứng cùng với E qua D. Chứng minh tứ giác ACEM là hình bình hành

b) minh chứng tứ giác AEBM là hình chữ nhật.

c) Biết AE = 8 cm, BC = 12cm. Tính diện tích s của tam giác AEB

Câu 5 (1.0 điểm)

Chứng minh biểu thức A = - x2 +

*
x – 1 luôn luôn âm với mọi giá trị của biến

Đáp án đề thi học kì 1 Toán lớp 8

Câu

Nội dung

Điểm

1

(2.0đ)

*

0.5

0.5

*

0.25

0.25

0.25

0.25

2

(2.0đ)

a) x3 – 2x2

= x2(x – 2)

0.5

b) y2 +2y - x2 + 1

= (y2 +2y + 1) – x2

= (y + 1)2 – x2

=( y + 1 + x )(y + 1 - x )

0.25

0.25

c) x2 – x – 6

= x2 – 3x + 2x – 6

= (x2 – 3x) + (2x – 6)

= x(x – 3) + 2(x – 3)

= (x – 3)(x + 2)

0.25

0.25

0.25

0.25

.........

Ma trận đề thi học kì 1 Toán 8

Cấp độTên chủ đề(nội dung, chương…)Nhận biếtThông hiểuVận dụngVận dụng caoCộng

1.Những hằng đẳng thức đáng nhớ .Các phép tính của đa thức

- đọc và triển khai được phép nhân đa thức với nhiều thức

- Vận dụng biến hóa hằng đẳng thức để chứng tỏ một biểu thức luôn âm

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.0

1

1.0

2

2.0 20%

2. Các cách thức phân tích đa thức thành nhân tử

Vận dụng giải pháp đặt nhân tử chung, nhóm hạng tử và thực hiện hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

3

2.0

3

2.0

20%

3. Các phép tính của phân thức

Biết điều kiện xác minh của biểu thức

- Thực hiện đo lường và thống kê được phép toán bên trên phân thức

Vận dụng các quy tắc vào rút gọn với tìm quý giá của biều thức

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

1.0

2

1.5

4

3.0

30%

4. Tứ giác

Biết vẽ hình, ghi GT – KL, nhận ra tứ giác là hình chữ nhật

Hiểu được đặc thù đường trung bình tam giác, vết hiệu phân biệt để minh chứng hình bình hành

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1.5

1

1.0

2

2.5

25%

5. Diện tích s đa giác

Hiểu với tính được diện tích s tam giác

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

1

0.5

5%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ: %

2

2.0

20%

4

3.5

35%

5

3.5

35%

1

1.0

10%

12

10

Đề thi học kì 1 Toán 8 - Đề 3

Đề thi cuối kì 1 Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG thcs .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

Câu 1: công dụng phép tính 2 x(5-3 x) là:


*

*

*

*

Câu 2: kết quả của phép tính (x y+5)(x y-1) là:

*

*

*

*

Câu 3: khai triển hằng đẳng thức

*
 ta được công dụng bằng:

*

*

*

*

Câu 4: Đa thức

*
 thành nhân tử?

A. X(3 x-4 x)

B. X(x-4)

C. X(3-4 x)

D. X(3 x-4)

Câu 5: Đơn thức

*
 chia không còn cho 1-1 thức nào sau đây?

*

*

*

*

Câu 6: Rút gọn gàng phân thức

*
 được kết quả là:

*

B. X

*

*

Câu 7: Điều kiện của x để cực hiếm của phân thức

*
 xác định là:

A. X>3

B. X

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN 8 

I.Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Mỗi câu chọn đúng: 0,2 điểm

câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Đáp án

B

A

C

D

C

D

C

B

A

D

B

B

A

C

A

..................

Đáp án có trong file thiết lập nhé những bạn


Ma trận đề thi học tập kì 1 Toán 8

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .....................

TRƯỜNG trung học cơ sở .....................

TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN: TOÁN 8

Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Cấp độ thấpCấp độ cao
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Nhân, chia 1-1 thức, đa thức, sản phẩm đẳng thức tiến công nhớ

Bài viết liên quan