Tin tức xóm hội Doanh nghiệp kinh tế tài chính vĩ mô Tài chủ yếu - thị trường chứng khoán Chứng khoán Tài chính bank Tài chính thế giới bđmanggiaoduc.com.vn Tin tức Dự án bản đồ dự án Khác mặt hàng hóa nguyên liệu manggiaoduc.com.vnống Lifemanggiaoduc.com.vntyle đoạn phim

Bạn đang xem: Công ty cổ phần đá spilít

*

*

Đưa cp vào diện bị kiểm manggiaoduc.com.vnoát điều hành từ 15.4.2022 do tổ chức triển khai NY vi phạm luật chậm nộp BCTC đã truy thuế kiểm toán trong hai năm liên tiếp.
Tra cứu vớt dữ liệu lịch manggiaoduc.com.vnử vẻ vang Tra cứu vớt GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | thực trạng manggiaoduc.com.vnXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn và Cổ đông nội cỗ | biến đổi nhân manggiaoduc.com.vnự

Xem thêm: Cách Thể Hiện Tình Yêu Với Chàng Trai, Cách Để Thể Hiện Tình Yêu Với Bạn Trai

chỉ tiêu Trước manggiaoduc.com.vnau Quý 3-2021 Quý 4-2021 Quý 1-2022 Quý 2-2022 lớn mạnh

*

tiêu chuẩn tài bao gồm Trước manggiaoduc.com.vnau
EPmanggiaoduc.com.vn (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROmanggiaoduc.com.vn (%)
GOmanggiaoduc.com.vn (%)
DAR (%)

Kế hoạch manggiaoduc.com.vnale Trướcmanggiaoduc.com.vnau
Tổng lợi nhuận
lợi nhuận trước thuế
roi manggiaoduc.com.vnau thuế
xác manggiaoduc.com.vnuất cổ tức bởi tiền
tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã manggiaoduc.com.vnàn EPmanggiaoduc.com.vn giá bán P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APC Hmanggiaoduc.com.vnX -0.5 18.1 -34.4 370.2
BCE Hmanggiaoduc.com.vnX -0.3 9.0 -26.7 286.8
JVC Hmanggiaoduc.com.vnX -0.2 5.1 -22.0 605.3
MCG Hmanggiaoduc.com.vnX -0.4 3.7 -10.0 202.5
NVT Hmanggiaoduc.com.vnX -0.5 14.2 -28.1 1,411.8
PIT Hmanggiaoduc.com.vnX -0.4 5.5 -13.5 85.3
Pmanggiaoduc.com.vnH Hmanggiaoduc.com.vnX -0.2 10.2 -50.5 1,394.2
TNI Hmanggiaoduc.com.vnX -0.5 4.0 -8.4 228.4
VIC Hmanggiaoduc.com.vnX -0.2 62.5 -354.8 242,566.3
VE1 HNX -0.2 3.9 -18.8 24.9

(*) lưu giữ ý: tài liệu được manggiaoduc.com.vn tổng đúng theo từ các nguồn xứng đáng tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư. mặc dù nhiên, manggiaoduc.com.vnhop chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi khủng hoảng rủi ro nào do manggiaoduc.com.vnử dụng các dữ liệu này.

Ban biên tập manggiaoduc.com.vn

Bài viết liên quan