Tone thấp

Verse

Ai đang yêu một lần,sol sol sol fa reĐều hạnh phúc, với người mình yêudo re fa, sol fa vày reAi đang yêu một lầnsol sol sol fa reĐều trải qua, cay đắng của tình yêudo re fa, sol la sol fa sol

Ngày xưa tôi cũng yêu, bạn tôi yêu rất đẹp xinhre fa fa sol fa, re sol sol fa solNhư hoa, như song thiên thầnsib sib, sib sib sol faGiờ trên đây tôi lặng im, chú ý em cách biệt tôire fa fa re fa, re sol sol fa solChia đôi, cầu vồng ngày xưasib sib, sol sol sib do2

Chorus

Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm saore2 do2 sib, do2 sib fa2 re2Sương rơi lạnh, ướt song bờ vaire2 do2 sib, do2 sib re faÁnh trăng đã không còn nữa, chỉ với chiếc ước vồng khuyếtsib la sib la sol sib, la sol la sol fa laĐể mình tôi đối kháng côisol la sib do2 do2

Đến bao giờ, bắt đầu được tất cả emre2 do2 sib, do2 sib fa2 re2Đến bao giờ, thấy được cầu vồngre2 do2 sib, do2 sib re faTôi ngồi giữa tối lạnh vắng, hỏi vày sao tôi lại khócsib la sib la sol sib, la sol la sol fa laGiờ bắt đầu biết đâu là yêusol sib do2 sib la sib

Tone trung

Verse

Ai đang yêu một lần,la la la sol miĐều hạnh phúc, với những người mình yêure mày sol, la sol re miAi đã yêu một lầnla la la sol miĐều trải qua, cay đắng của tình yêure ngươi sol, la mê mệt la sol la

Ngày xưa tôi cũng yêu, người tôi yêu đẹp xinhmi sol sol fa sol, ngươi sol sol fa solNhư hoa, như song thiên thầndo2 do2, do2 do2 la solGiờ phía trên tôi im im, nhìn em xa rời tôimi sol sol mi sol, ngươi la la sol laChia đôi, cầu vồng ngày xưado2 do2, la la do2 re2

Chorus

Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm saomi2 re2 do2, re2 do2 sol2 mi2Sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vaimi2 re2 do2, re2 do2 mi solÁnh trăng đã hết nữa, chỉ với chiếc cầu vồng khuyếtdo2 ham do2 đê mê la do2, tê mê la mê man la sol siĐể mình tôi 1-1 côila yêu thích do2 re2 re2

Đến bao giờ, mới được có emmi2 re2 do2, re2 do2 sol2 mi2Đến bao giờ, thấy được ước vồngmi2 re2 do2, re2 do2 mày solTôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi do sao tôi lại khócdo2 đam mê do2 si mê la do2, mê man la yêu thích la sol siGiờ mới biết đâu là yêula do2 re2 do2 đắm say do2

Tone cao

Verse

Ai đang yêu một lần,re2 re2 re2 do2 laĐều hạnh phúc, với những người mình yêusol la do2, re2 do2 sol laAi đã yêu một lầnre2 re2 re2 do2 laĐều trải qua, đắng cay của tình yêusol la do2, re2 mi2 re2 do2 re2

Ngày xưa tôi cũng yêu, người tôi yêu đẹp xinhla do2 do2 re2 do2, la re2 re2 do2 re2Như hoa, như đôi thiên thầnfa2 fa2, fa2 fa2 re2 do2Giờ đây tôi im im, chú ý em xa vắng tôila do2 do2 la do2, la re2 re2 do2 re2Chia đôi, mong vồng ngày xưafa2 fa2, re2 re2 fa2 sol2

Chorus

Đã khuya rồi, vẫn ngồi đếm saola2 sol2 fa2, sol2 fa2 do3 la2Sương rơi lạnh, ướt đôi bờ vaila2 sol2 fa2, sol2 fa2 la do2Ánh trăng đã hết nữa, chỉ còn chiếc mong vồng khuyếtfa2 mi2 fa2 mi2 re2 fa2, mi2 re2 mi2 re2 do2 mi2Để bản thân tôi đối kháng côire2 mi2 fa2 sol2 sol2

Đến bao giờ, new được bao gồm emla2 sol2 fa2, sol2 fa2 do3 la2Đến bao giờ, thấy được ước vồngla2 sol2 fa2, sol2 fa2 la do2Tôi ngồi giữa đêm lạnh vắng, hỏi vì chưng sao tôi lại khócfa2 mi2 fa2 mi2 re2 fa2, mi2 re2 mi2 re2 do2 mi2Giờ bắt đầu biết đâu là yêure2 fa2 sol2 fa2 mi2 fa2

cùng với cảm âm ước vồng khuyết mà lại Sáo Trúc Hoa Long vừa phân tách sẻ, chúc các bạn yêu sáo luyện tập thành công. Đừng quên “like share” hoặc “vote sao” ví như thấy cảm âm share là tốt, còn không hãy coment cho chúng tôi biết dưới phần phản hồi nhé!