Khi soạn thảo những công thức toán học trongMicrosoft Word, chúng ta dùng chương trình cung ứng kèm theo là MS Equation.

Bạn đang xem: Cách viết dấu căn trong word

Tuy nhiên, nếu công tác MS Equation trên thiết bị bị trục trệu hoặc không được cài đặt sẵn sàng mà chúng ta lại đề xuất soạn thảo cấp một tài liệu có những công thức toán học thì bắt buộc làm sao?

Nếu chúng ta đang chạm mặt khó khăn như trên thì thủ pháp sau để giúp bạn

Nhập bí quyết toán học bằng mã ngôi trường – Equation Field:

Bạn vào thực đơn Tools >Options và quăng quật dấu lựa chọn ở dòng Field codes bên trên thẻ View.


Đặt trỏ chuột ở vị trí cầnđưa công thức, chúng ta nhấn Ctrl + F9 để xuất hiện thêm công thức mã Field bao gồm dạng .Nhập vào công thức gồm cú pháp như sau: eq mã-tương-ứng.

Lưu ý: giữa chữ “eq” vàmã-tương-ứng có một khoảng tầm trống.

Bạn thừa nhận Shift + F9 hoặc Alt + F9 để hiển thị kết quả.
*

2. Nhập một biểu thức căn:

Công thức:

eq r(chỉ số bậc căn, biểu thức vào căn).

Xem thêm: 99+ Hình Ảnh Đẹp Về Tình Yêu Trai Gái, Hình Ảnh Yêu Nhau Đẹp

Bạn không cần nhập chỉ số bậc căn nếu đó là căn bậc hai.

Bạn có thể nhập cách làm căn có cả phân số bằng phương pháp dùng công thức:

eq r(chỉ số bậc căn, F(tử số, mẫu số)).

Ví dụ: khi chúng ta nhập eq r(3, 3×2+4).Kết quả vẫn như mặt dưới:


*

3. Nhập một biểu thức tích phân:

Công thức:

eq i(cận dưới, cận trên, biểu thức).

Ví dụ: khi bạn nhập eq i(1, 0, 3×2+7).Kết quả đã như bên dưới:


*

4. Nhập một biểu thức xích ma:

Công thức:

eq isu(cận dưới, cận trên, biểu thức)

Ví dụ: khi bạn nhập eq isu(i=1, n, 3i2+7).Kết quả đã như bên dưới:


5. Nhập một biểu thức PI:

Công thức:

eq ipr(cận dưới, cận trên, biểu thức)

Ví dụ: khi bạn nhập eq ipr(i=1, 5, i3).Kết quả đang như mặt dưới:


6. Nhập một biểu thức với vết ngoặc tùy ý:

Công thức:

eq bbc kiểu vết ngoặc (biểu thức)

Ví dụ: khi chúng ta nhập eq bbc<(3×2+7).Kết quả sẽ như bên dưới:


7. Nhập biểu thức cất dấu quý hiếm tuyệt đối:

Công thức:

eq xleri(biểu thức)

Ví dụ: khi bạn nhập eq xleri(3×2+7).Kết quả sẽ như bên dưới:


Ngoài một trong những mã được sử dụng trên đây, nếu như muốn bạn có thể xem thêm trong phần Help củaMicrosoft Word với từ bỏ khóa là equation field.


Lưu tên, e-mail và website của tôi vào trình phê duyệt này đến lần tiếp sau tôi nhận xét.

Please enable JavaScript