Muốnkiểm tra lỗi thiết yếu tả vào word 2007 thì làm núm nào hả các bạn, bạn nào biết thì chỉ bản thân với.

Bạn đã xem: Bật chế độ kiểm tra thiết yếu tả trong word 2007

Muu1ed1nkiu1ec3m tra lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 vào word 2007 thu00ec lu00e0m thu1ebf nu00e0o hu1ea3 cu00e1c bu1ea1n, bu1ea1n nu00e0o biu1ebft thu00ec chu1ec9 mu00ecnh vu1edbi.","product_id":0,"type":0,"date":1435571506,"date_text":"6 nu0103m","link":"/hoidap/3944/537432/cach-kiem-tra-loi-chinh-ta-trong-word-2007.html","num_reply":1,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"mymao90","name":"My Mao","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"mymao90
*

thao tác căn bạn dạng trên Word 2007– Kiểm tra chủ yếu tả cùng ngữ pháp lúc nhập văn bản cho một văn bạn dạng tiếng Anh, chúng ta có thể sử dụng chức năng kiểm tra lỗi chính tả và lỗi kết cấu ngữ pháp tiếng Anh một giải pháp tự động.

Bạn đang xem: Cách bật kiểm tra lỗi chính tả trong word 2007

ý muốn vậy, bạn phải tùy chỉnh cấu hình hai chế độ này trong vỏ hộp thoại Word Option. 1. Bật và tắt chức năng kiểm tra chính tả và ngữ pháp: Chọn hình tượng Office 2007 trên góc trái của của sổ Word o Một danh sách menu lệnh hiển thị, các bạn chọn Word Options oHộp thoại Word Options hiển thị: chúng ta chọn đội o lệnh Proofing và dịch chuyển đến cái When correcting spelling và grammar in Word.Đánh dấu lựa chọn vào ô kiểm mục check spelling as you o type nếu bạn có nhu cầu bật tác dụng kiểm tra lỗi thiết yếu tả từ bỏ động. Đánh dấu chọn vào ô kiểm mục kiểm tra grammar as you o type nếu bạn muốn bật tính năng kiểm tra lỗi ngữ pháp tự động. Chọn xong, thừa nhận nút OK để áp dụng. O Sau khi thiết lập cấu hình hai chính sách kiểm tra thiết yếu tả và ngữ pháp xong, nếu như văn bạn dạng của bạn nhập vào gồm lỗi chính tả cùng lỗi ngữ pháp thì các từ bị lỗi bao gồm tả hoặc những câu bị lỗi ngữ pháp sẽ mở ra nét gạch dưới. Thông thường, những lỗi bao gồm tả sắc nét gạch dưới màu đỏ , các lỗi ngữ pháp khởi sắc gạch dưới greed color lục. 2. Kiểm tra và thay thế từ không đúng lỗi chủ yếu tả: trong văn bản, để đánh giá và sửa chữa các lỗi bao gồm tả chúng ta thao tác: lựa chọn nhóm lệnh Review, chọn lệnh Spelling và Grammar o hộp thoại Spelling và Grammar: English (U.S.) oCác từ không đúng về lỗi bao gồm tả được hiển thị khắc ghi màu đỏ trong form Not in Dictionary. Form Suggestions gợi ý cho chính mình từ dùng để làm thay thế từ không nên lỗi chính tả. Ignore Once: làm lơ lỗi chính tả từ đang rất được đánh dấu. O Ignore All: bỏ qua lỗi thiết yếu tả của tất cả các tự được đánh dấu. O Change: sửa chữa thay thế từ đang chọn trong khung Suggestions bằng o từ sẽ được lưu lại trong form Not in Dictionary. Change All: sửa chữa thay thế tất các các từ ghi lại sai lỗi chính tả o bởi từ đang chọn trong size Suggestions.

Xem thêm: Dùng Big 1 Thái Dương Webtretho, Big 1 Thái Dương Webtretho

Thao tu00e1c cu0103n bu1ea3n tru00ean Word 2007– Kiu1ec3m tra chu00ednh tu1ea3 vu00e0 ngu1eef phu00e1p lúc nhu1eadp nu1ed9i dung mang lại mu1ed9t vu0103n bu1ea3n tiu1ebfng Anh, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 vu00e0 lu1ed7i cu1ea5u tru00fac ngu1eef phu00e1p tiu1ebfng Anh mu1ed9t cu00e1ch tu1ef1 u0111u1ed9ng. Muu1ed1n vu1eady, bu1ea1n phu1ea3i thiu1ebft lu1eadp nhì chu1ebf u0111u1ed9 nu00e0y trong hu1ed9p thou1ea1i Word Option. 1. Bu1eadt tu1eaft chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra chu00ednh tu1ea3 vu00e0 ngu1eef phu00e1p: Chu1ecdn biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Office 2007 tru00ean gu00f3c tru00e1i cu1ee7a cu1ee7a su1ed5 Word o Mu1ed9t danh su00e1ch thực đơn lu1ec7nh hiu1ec3n thu1ecb, bu1ea1n chu1ecdn Word Options o Hu1ed9p thou1ea1i Word Options hiu1ec3n thu1ecb: bu1ea1n chu1ecdn nhu00f3m o lu1ec7nh Proofing vu00e0 di chuyu1ec3n u0111u1ebfn du00f2ng When correcting spelling & grammar in Word. u0110u00e1nh du1ea5u chu1ecdn vu00e0o u00f4 kiu1ec3m mu1ee5c kiểm tra spelling as you o type nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n bu1eadt chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 tu1ef1 u0111u1ed9ng. u0110u00e1nh du1ea5u chu1ecdn vu00e0o u00f4 kiu1ec3m mu1ee5c kiểm tra grammar as you o type nu1ebfu bu1ea1n muu1ed1n bu1eadt chu1ee9c nu0103ng kiu1ec3m tra lu1ed7i ngu1eef phu00e1p tu1ef1 u0111u1ed9ng. Chu1ecdn xong, nhu1ea5n nu00fat OK u0111u1ec3 u00e1p du1ee5ng. O sau khoản thời gian thiu1ebft lu1eadp hai chu1ebf u0111u1ed9 kiu1ec3m tra chu00ednh tu1ea3 vu00e0 ngu1eef phu00e1p xong, nu1ebfu vu0103n bu1ea3n cu1ee7a bu1ea1n nhu1eadp vu00e0o cu00f3 lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 vu00e0 lu1ed7i ngu1eef phu00e1p thu00ec cu00e1c tu1eeb bu1ecb lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 hou1eb7c cu00e1c cu00e2u bu1ecb lu1ed7i ngu1eef phu00e1p su1ebd xuu1ea5t hiu1ec7n nu00e9t gu1ea1ch du01b0u1edbi. Thu00f4ng thu01b0u1eddng, cu00e1c lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 cu00f3 nu00e9t gu1ea1ch du01b0u1edbi mu00e0u u0111u1ecf , cu00e1c lu1ed7i ngu1eef phu00e1p cu00f3 nu00e9t gu1ea1ch du01b0u1edbi mu00e0u xanh lu1ee5c. 2. Kiu1ec3m tra vu00e0 cầm cố thu1ebf tu1eeb không nên lu1ed7i chu00ednh tu1ea3: vào vu0103n bu1ea3n, u0111u1ec3 kiu1ec3m tra vu00e0 vắt thu1ebf cu00e1c lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 bu1ea1n thao tu00e1c: Chu1ecdn nhu00f3m lu1ec7nh Review, chu1ecdn lu1ec7nh Spelling & Grammar o Hu1ed9p thou1ea1i Spelling và Grammar: English (U.S.) o Cu00e1c tu1eeb không đúng vu1ec1 lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 u0111u01b0u1ee3c hiu1ec3n thu1ecb u0111u00e1nh du1ea5u mu00e0u u0111u1ecf trong khung Not in Dictionary. Khung Suggestions gu1ee3i u00fd mang lại bu1ea1n tu1eeb du00f9ng u0111u1ec3 ráng thu1ebf tu1eeb không đúng lu1ed7i chu00ednh tu1ea3. Ignore Once: bu1ecf qua lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 tu1eeb u0111ang u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh du1ea5u. O Ignore All: bu1ecf qua lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 cu1ee7a tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c tu1eeb u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh du1ea5u. O Change: nạm thu1ebf tu1eeb u0111ang chu1ecdn trong khung Suggestions bu1eb1ng o tu1eeb u0111ang u0111u01b0u1ee3c u0111u00e1nh du1ea5u trong form Not in Dictionary. Change All: vậy thu1ebf tu1ea5t cu00e1c cu00e1c tu1eeb u0111u00e1nh du1ea5u không nên lu1ed7i chu00ednh tu1ea3 o bu1eb1ng tu1eeb u0111ang chu1ecdn trong khung Suggestions. ","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"6 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":537432,"user":{"id":1,"login_name":"Doreamon93","name":"Vu0169 Thu1ecb Hu1eb1ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vuhang.babimart