Cổng Thông Tin Bất Động Sản Công Nghiệp Phía Nam Thu Hút Nhà Đầu Tư

Trang chủ / Kiến Thức / Tư Vấn Mua Và Bán Bất Động Sản / Ưu điểm và nhược điểm của bất động sản công nghiệp

3. Lý do bất động sản công nghiệp ngày càng phát triển tại Việt Nam5. Nhược điểm của bất động sản công nghiệp

*
*
*
*

Ưu điểm của bất động sản công nghiệp

5. Nhược điểm của bất động sản công nghiệp

Bị hạn chế quyền chuyển nhượng đối với trường hợp thuê lại đất trả tiền hằng năm.

Đang xem: Bất động sản công nghiệp phía nam thu hút nhà đầu tư

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 149, Luật Đất đai 2013, đất khu công nghiệp được cho thuê dưới 02 trường hợp cơ bản:

Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;Trường hợp thuê lại đất trả tiền thuê đất hằng năm.

Tùy thuộc vào từng trường hợp mà quyền và nghĩa vụ được quy định. Tuy nhiên, chỉ với trường hợp thuê đất khu công nghiệp trả tiền một lần có quyền: “Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất”.

Xem thêm:

Bị hạn chế về đối tượng thuê đất trong khu công nghiệp

Do tính chất quan trọng và quy mô đầu tư đòi hỏi nhà đầu tư phải có năng lực về vốn, trình độ quản lý, khai thác, vận hành nên không phải bất cứ cá nhân/doanh nghiệp hay tổ chức kinh tế nào cũng có quyền kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất. Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hằng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hằng năm.

Xem thêm:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất được thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng

Trên đây là một số thông tin về bất động sản công nghiệp. Nhìn chung, loại hình bất động sản này có tiềm năng phát triển lớn nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro cao. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định đầu tư vào loại hình này.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *