manggiaoduc.com.vn update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, không hề thiếu nhất.

Điểm chuẩn Trường Đại học tập Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).

Tham khảo không thiếu thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng như sau:

Ngành

Năm 2019

Năm 2020

Năm 2021

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Xét theo KQ thi THPT

Xét theo học bạ

Công nghệ sinh học

20

23

25,75

24

26,92

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp)

23

25,65

26

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao - nước ngoài ngữ Nhật)

23,5

25,65

25,50

Công nghệ thông tin (Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp)

27,5

27,20

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

18,5

19,3

18

20,05

20,61

Công nghệ sản xuất máy

20,5

24

22

23,85

25,74

Quản lý công nghiệp

18

23

20

23,85

26,25

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí đụng lực

-

24,65

24,50

24,75

26,89

Kỹ thuật cơ khí - chăm ngành Cơ khí hễ lực (Chất lượng cao)

16,5

20

18

23,10

23,92

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử

-

25,5

25

25,65

27,37

Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử (Chất lượng cao)

19,5

23,25

19

23,50

25,08

Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường)

-

22,25

21

23,65

24,18

Kỹ thuật sức nóng (Chất lượng cao)

15,5

16,15

16

17,65

18,10

Kỹ thuật tàu thủy

16,15

17,5

16

18,05

17,53

Kỹ thuật điện

24,35

24,50

25,00

26,85

Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)

17

19,5

18

21,00

23,63

Kỹ thuật điện tử & viễn thông

-

24,5

25

25,25

27,15

Kỹ thuật năng lượng điện tử và viễn thông (Chấtlượng cao)

17

19,8

18

21,50

24,37

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa hóa

-

26,55

27,50

26,50

28,40

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh & tự động hóa hóa(Chất lượng cao)

21,25

24,9

24

24,70

26,76

Kỹ thuật hóa học(2 chăm ngành: Silicate, Polymer)

17,5

21

18

23,25

25,43

Kỹ thuật môi trường

16,55

16

16,85

21,16

Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chất lượng cao)

16,45

Công nghệ dầu khí và khai quật dầu

-

20,5

23

23

25,09

Công nghệ thực phẩm

-

24,5

25,75

25,15

27,25

Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)

17,55

18

19,65

24,21

Kiến trúc (Chất lượng cao)

19,5

21,5

18

22,00

Kiến trúc

21,85

18

23,25

Kỹ thuật thành lập - chăm ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp

-

23,75

22,75

23,45

26,38

Kỹ thuật kiến tạo - siêng ngành Xây dựng gia dụng & công nghiệp (Chất lượng cao)

16,1

17,1

18

18,00

18,94

Kỹ thuật sản xuất - siêng ngành Tin học tập xây dựng

20

20,9

20

22,55

23,63

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình thủy

-

17,6

16

18,40

17,80

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao)

16,8

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

-

19,3

18

21,00

22,48

Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông (Chất lượng cao)

15,3

16,75

18

16,70

19,65

Kinh tế xây dựng

-

22,1

23

23,75

26,10

Kinh tế tạo ra (Chất lượng cao)

15,5

18,5

18

19,25

20,15

Quản lý tài nguyên và môi trường

17,5

18,2

18

19,00

23,24

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành Điện tử viễn thông

15,11

16,88

18

21,04

21,05

Chương trình tiên tiến và phát triển Việt - Mỹ ngành khối hệ thống nhúng

15,34

18,26

18

19,28

21,05

Chương trình đào tạo và huấn luyện kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp

17,55

18,88

18

20,50

19,48

Công nghệ dầu khí và khai quật dầu (Chất lượng cao)

16,2

Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp

15,25

17,5

16

22,50

17,27

Kỹ thuật các đại lý hạ tầng

15,35

15,5

16

17,05

17,40

Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù - hợp tác doanh nghiệp), siêng ngành Khoa học tài liệu và trí tuệ nhân tạo

25,65

25,10

Kỹ thuật cơ khí - chuyên ngành Cơ khí hàng không

24

26

23,80

26,48

Kỹ thuật máy tính

25,65

26

25,85

28,04

Kỹ thuật ô tô

25,00

Tìm hiểu những trường ĐH quanh vùng Miền Trung để sớm có ra quyết định trọn ngôi trường nào đến giấc mơ của bạn.


*

*

*
*
*
*
*
*
*