Xin đến hỏi, Thủ đô tp hà nội có vai trò như vậy nào? trọng trách của Thủ đô thủ đô là gì? Cơ quan tổ chức triển khai Thủ đô hà nội có nhiệm vụ thế làm sao trong phạm vi trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi của mình? - câu hỏi của anh Thịnh đến từ Hà Nội.
*
Nội dung chủ yếu

Thủ đô tp hà nội có vai trò như vậy nào?

Theo Điều 2 Luật hà thành 2012 quy định về vai trò của Thủ đô thành phố hà nội như sau:

Vị trí, vai trò của Thủ đô1. Hà nội nước cùng hòa xóm hội chủ nghĩa việt nam là Hà Nội.

Bạn đang xem: Ảnh thủ đô hà nội

2. Tp hà nội là trung tâm thiết yếu trị - hành chính quốc gia, vị trí đặt trụ sở của những cơ quan trung ương của Đảng, công ty nước và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, tổ chức quốc tế; là trung tâm to về văn hóa, giáo dục, kỹ thuật và công nghệ, tài chính và giao dịch thanh toán quốc tế của cả nước.3. Trụ sở cơ quan trung ương Đảng, Quốc hội, quản trị nước, chính phủ đặt tại khu vực Ba Đình thành phố Hà Nội.

Theo đó, Thủ đô hà nội là trung tâm chủ yếu trị - hành chủ yếu quốc gia, vị trí đặt trụ sở của những cơ quan tw của Đảng, nhà nước và những tổ chức chủ yếu trị - làng hội, cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Là trung tâm mập về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, tài chính và thanh toán quốc tế của tất cả nước. Không tính ra, trụ sở cơ quan tw Đảng, Quốc hội, chủ tịch nước, cơ quan chính phủ được đặt tại khu vực Ba Đình tp Hà Nội.

Bên cạnh đó, trên Điều 6 Luật hà thành 2012 quy định thì biểu tượng của thành phố hà nội là hình ảnh Khuê Văn các tại văn miếu quốc tử giám - Quốc Tử Giám.

Thủ đô tp. Hà nội (Hình từ Internet)

Trách nhiệm của Thủ đô hà thành là gì?

Căn cứ Điều 5 Luật hà nội 2012 thì:

Trách nhiệm của Thủ đô1. Xây dựng, phát triển hà nội văn minh, hiện đại, tiêu biểu cho tất cả nước.2. Bảo đảm an toàn an toàn, tiện lợi cho hoạt động của các cơ quan tw của Đảng, đơn vị nước và những tổ chức chủ yếu trị - làng hội, cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, tổ chức quốc tế và cho bài toán tổ chức các chương trình, sự kiện quốc gia, thế giới trên địa bàn Thủ đô.3. Công ty động kết hợp và cung ứng các tỉnh, thành phố trực thuộc tw trong Vùng hà nội thủ đô và toàn nước thông qua việc mở rộng các hình thức liên kết, hợp tác và ký kết cùng phạt triển.4. Công ty động, tích cực mở rộng quan hệ, bắt tay hợp tác hữu nghị với hà nội thủ đô các nước, tranh thủ những nguồn lực bên ngoài để xây dựng, cách tân và phát triển Thủ đô; chế tạo ra điều kiện tiện lợi để các cơ quan, tổ chức, nhân dân thủ đô hà nội tham gia các hoạt động giao lưu cùng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa truyền thống - làng mạc hội, giáo dục, kỹ thuật và công nghệ.

Xem thêm: Cách Làm Phở Cuốn Chiên Phồng Giòn Ngon Cực Đơn Giản Tại Nhà

Theo đó, Thủ đô hà nội thủ đô có trách nhiệm như sau:

- Xây dựng, phát triển tp. Hà nội văn minh, hiện nay đại, tiêu biểu cho cả nước.

- đảm bảo an toàn an toàn, dễ ợt cho buổi giao lưu của các cơ quan tw của Đảng, đơn vị nước và những tổ chức chính trị - làng mạc hội, cơ quan thay mặt ngoại giao, tổ chức triển khai quốc tế và cho câu hỏi tổ chức các chương trình, sự khiếu nại quốc gia, thế giới trên địa phận Thủ đô.

- công ty động phối kết hợp và cung cấp các tỉnh, tp trực thuộc tw trong Vùng thành phố hà nội và toàn quốc thông qua việc mở rộng các vẻ ngoài liên kết, bắt tay hợp tác cùng phân phát triển.

- công ty động, tích cực không ngừng mở rộng quan hệ, hợp tác và ký kết hữu nghị với hà nội các nước, tranh thủ những nguồn lực phía bên ngoài để xây dựng, phát triển Thủ đô;

Tạo điều kiện thuận tiện để các cơ quan, tổ chức, nhân dân tp. Hà nội tham gia các vận động giao lưu với hợp tác nước ngoài trong các nghành nghề dịch vụ kinh tế, văn hóa truyền thống - xã hội, giáo dục, công nghệ và công nghệ.

Cơ quan tổ chức Thủ đô hà thành có nhiệm vụ thế làm sao trong phạm vi trọng trách và quyền lợi của mình?

Theo Điều 25 Luật tp. Hà nội 2012 phương tiện về trách nhiệm của cơ quan tổ chức Thủ đô thủ đô như sau:

- Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quản trị Ủy ban nhân dân các cấp cơ quan ban ngành của thành phố hà nội thủ đô trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của chính mình thực hiện những quy định của lao lý về hà nội thủ đô và phụ trách về hầu hết vi phạm, yếu hèn kém xẩy ra trong công tác xây dựng, phát triển, làm chủ và bảo vệ Thủ đô.

- Hội đồng nhân dân thành phố thành phố hà nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân có trách nhiệm đo lường và thống kê việc thi hành quy định Thủ đô; chu kỳ xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thực hiện Luật Thủ đô.

- Ủy ban quần chúng thành phố thủ đô hà nội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của bản thân mình có trách nhiệm:

+ Phối phù hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan bảo đảm an toàn cho hoạt động vui chơi của các cơ quan trung ương, các hoạt động đối nội, đối ngoại đặc biệt quan trọng của Đảng cùng Nhà nước;

+ Tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia có hiệu quả vào quá trình xây dựng, phát triển và đảm bảo an toàn Thủ đô;

+ Hằng năm, report Chính bao phủ về việc triển khai Luật Thủ đô.

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc nước ta các cung cấp của thành phố tp. Hà nội có nhiệm vụ phối hợp ngặt nghèo với các cấp chính quyền và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá thể trên địa bàn hà nội trong việc xây dựng, phát triển và bảo vệ Thủ đô.

- Cán bộ, công chức, viên chức của tp hà nội phải không dứt học tập, tập luyện để cải thiện trình độ, năng lực đáp ứng yêu ước nhiệm vụ; gương mẫu trong tiến hành nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ được giao; phía dẫn, chế tạo điều kiện cho người dân tiến hành đúng vẻ ngoài của pháp luật.